THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 823017
QUẢNG CÁO
Phân công phần hành các thành viên trong hội đồng tuyển sinh năm học 2021-2022 01/07/2021 1:43:43 CH

PHÒNG GD&ĐT LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN NGƯ THỦY                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH CHO CÁC

THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2021-2022 

Căn cứ Kế hoạch số 1348/KH-UBND ngày 04/06/2021 của UBND Huyện Lệ Thủy về kế hoạch tuyển sinh cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định  số 2379/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 của UBND Huyện Lệ Thủy về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển, quy mô số lượng, học sinh năm học 2021- 2022.

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Hiệu trưởng trường MN Ngư Thủy về việc thành lập hội đồng tuyển sinh trẻ vào trường MN năm học 2021-2022;  

Căn cứ theo điều kiện , tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường, Trường MN Ngư Thủy thông báo phân công phần hành cho các thành viên trong hội đồng tuyển sinh như sau:

1. Bà. Nguyễn Thị Vân – Hiệu trưởng – Chủ tịch hội đồng tuyển sinh – Phụ trách chung, xây dựng kế hoạch tuyển sinh, ra quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các hồ sơ liên quan đến công tác tuyển sinh. Rà soát các loại hồ sơ để duyệt tuyển sinh tại phòng giáo dục.

          2. Bà. Trần Thị Thu Thủy – P. Hiệu trưởng – P. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh – Phụ trách khối mẫu giáo bé, NT, cùng với đồng chí Thắm YT chịu trách nhiệm tập hợp số liệu khối mẫu giáo bé và khối nhà trẻ.

3. Bà. Hoàng Thị Thúy – P. Hiệu trưởng – P. Chủ tịch hội đồng tuyển sinh- Phụ trách khối mẫu giáo Lớn , Nhỡ, cùng với đồng chí Giang KT chịu trách nhiệm tập hợp số liệu khối mẫu giáo Lớn và khối nhỡ.

4. Bà. Đỗ Thị Thắm - NVYT – Thư ký – Chịu trách nhiệm tập hợp các biểu mẫu liên quan, chuyển danh sách trẻ các độ tuổi cho các đ/c Phụ trách cụm. Hoàn tất các loại hồ sơ để duyệt tuyển sinh tại phòng giáo dục.

5. Bà. Lê Thị Giang  – NVKT – Ban viên- Cung cấp đơn xin nhập học cho các lớp; Cùng với đồng chí Thắm Chịu trách nhiệm tập hợp danh sách tuyển sinh và các loại hồ sơ để duyệt tại phòng GD.

6. Bà. Trần Thị Thu Thủy, Lê Thị Hà ( Tuyển sinh cụm LB - 27 cháu) ;Đồng chí Nguyễn Thị Xíu  và Nguyễn Thị Tình  ( Tuyển sinh cụm Liêm Tiến – 38 cháu), Đồng chí Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Lan Hương và Võ Thị My  ( Tuyển sinh cụm Thượng Hải – 61 cháu),  Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ mẫu giáo lớn theo số liệu trên để tập hợp, rà soát số lượng trẻ mẫu giáo lớn (Có danh sách trẻ kèm theo).

7. Bà Trần Thị Phượng, Trần Thị Hà ( Tuyển sinh cụm LB - 36 cháu) và đồng chí Trần Thị Linh, Nguyễn Thị Sâm ( Tuyển sinh cụm LT - 37 cháu), đồng chí Ngô Thị Nữ, Nguyễn Thị Lon, Nguyễn Thị Hiền 96, Nguyễn Hoàng Vũ ( Tuyển sinh cụm TH - 63 cháu)  Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ mẫu giáo Nhỡ theo số liệu trên  để tập hợp, rà soát số lượng trẻ mẫu giáo Nhỡ (Có danh sách trẻ kèm theo).

8. Bà Diệp Thị Tình, Trần Thị Lệ, Lê Thị Quỳnh ( Tuyển sinh cụm LB - 26 cháu)  Đ/c Trần Thị Giang, Trần Thị Huệ, Dương Thị Ngọc Lan, Lê Thị Nga ( Tuyển sinh cụm LT - 50 cháu), Đ/c Đinh Thị Thanh Hậu, Ngô Thị Nhung, Nguyễn Thị Hiền 97 ( Tuyển sinh cụm TH - 47 cháu) Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ mẫu giáo Bé theo số liệu trên  để tập hợp, rà soát số lượng trẻ mẫu giáo Bé (Có danh sách trẻ kèm theo).

9. Bà: Lê Thị Lài, Hoàng Thị Hương ( Tuyển sinh cụm LB – 37 cháu) ;Đ/ c Nguyễn Thị Thắm, Lê Thị Lương ( Tuyển sinh cụm LT - 29 cháu), Đ/ c Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Tuyển sinh cụm TH - 44 cháu). Chịu trách nhiệm tuyển sinh trẻ NT theo số liệu trên  để tập hợp, rà soát số lượng trẻ NT (Có danh sách trẻ kèm theo).

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

    -  Như điều 1;                                                              (Đã ký)

    - UBND xã Ngư Thủy;

    - Phòng GD&ĐT Lệ Thủy.

 

                                                                                  Nguyễn Thị Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Hiệu trưởng - 0917435535
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
P. Hiệu trưởng-0919004908
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
P. Hiệu trưởng -0983720583
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦN NON NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3605791 - Email: mnnguthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com