THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 18
Số lượt truy cập: 1021703
QUẢNG CÁO
NHÂN SỰ TRƯỜNG MẦM NON NGƯ THỦY

NHÂN SỰ NĂM HỌC 2022-2023

BAN GIÁM HIỆU

 image013.jpg

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

NGUYỄN THỊ VÂN

Trình độ CM:

ĐHSPMN

Chỗ ở:

Hưng Thủy-Lệ Thủy- Quảng Bình

Điện thoại:

0917435535

Email:

nguyenthivanmn83@gmail.com

 image015.jpg

PBT chi bộ

P.Hiệu trưởng

HOÀNG THỊ THÚY

Trình độ CM:

ĐHSPMN

Chỗ ở:

Mỹ Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0919004908

Email:

hoangthithuy131291@gmail.com

image036.jpg 

Chủ tịch Công đoàn

P.Hiệu trưởng

TRẦN THỊ THU THỦY

Trình độ CM:

ĐHSPMN

Chỗ ở:

Phong Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0983720583

Email:

tranthuy20583@gmail.com

TỔ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH – DINH DƯỠNG

 image042.jpg

Tổ trưởng: NVKT

Lê Thị Giang

Trình độ CM:

ĐHKT

Chỗ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0946701752

Email:

legiangsh@gmail.com

 image043.jpg

NV Y tế:

ĐỖ THỊ THẮM

Trình độ CM:

TC Y sỹ

Chỗ ở:

Sen Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0917887135

Email:

dothitham1008@gmail.com

 image047.jpg

NV Dinh dưỡng:

TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG

Trình độ CM:

CĐCB

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0877113222

Email:

tranthihoaiphuong39@gmail.com

 image009.jpg

NV Dinh dưỡng:

NGUYỄN THỊ DUNG

Trình độ CM:

CĐCB

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0946068179

Email:

nguyenthidung021091@gmail.com

 image045.jpg

NV Dinh dưỡng:

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Trình độ CM:

TCCB

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0969603473

Email:

 

 image008.jpg

NV Dinh dưỡng:

LÊ THỊ QUYÊN

Trình độ CM:

CĐCB

Chỗ ở:

Sen Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0382508450

Email:

lethiquyen9990@gmail.com

 image016.jpg

NV Dinh dưỡng:

TRẦN THỊ NGÀN

Trình độ CM:

CĐCB

Chỗ ở:

An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0778584612

Email:

tranngan1979z@gmail.com

 image017.jpg

NV Dinh dưỡng:

NGÔ THỊ LÝ

Trình độ CM:

TCCB

Chỗ ở:

Ngư Thủy- Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0944665292

Email:

ngothily299@gmail.com

 image002.jpg

NV Dinh dưỡng:

VÕ THỊ LIÊN

Trình độ CM:

CĐCB

Chỗ ở:

Hưng Thủy- Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0915099903

Email:

Volienqb91@gmail.com

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MG LỚN

 image038.jpg

Tổ trưởng:

TRẦN THỊ THU THỦY

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0946019025

Email:

trungthuyngunam@gmail.com

 image035.jpg

Phó tổ trưởng:

NGUYỄN THỊ DUYÊN

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0829647684

Email:

nguyenthiduyen1983nt@gmail.com

 image004.jpg

Giáo viên- BTCĐ:

LÊ THỊ QUỲNH

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0393107501

Email:

lequynh7501@gmail.com

image012.jpg 

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ TÌNH

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0944659496

Email:

nguyenxiumn@gmail.com

 image030.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ HIỀN 1997

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Dương Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0392359549

Email:

hienmamnonk57@gmail.com

 image019.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0386348747

Email:

behuong6792@gmail.com

 image006.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ LƯƠNG

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0367243869

Email:

luonglethi1992@gmail.com

 image010.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ SÂM

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0904934825

Email:

samnguyen87@gmail.com

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MG NHỠ

image022.jpg 

Tổ trưởng:

TRẦN THỊ GIANG

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0986465751

Email:

tranthigiang01111981@gmail.com

 image023.jpg

Phó tổ trưởng:

TRẦN THỊ HÀ

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0855255755

Email:

khoichi457@gmail.com

 image027.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ PHƯỢNG

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0917908287

Email:

phuongtran.270288@gmail.com

 image025.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ LỆ

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Cam Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0826588166

Email:

tranthilek57@gmail.com

 image026.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ LINH

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0374055204

Email:

khanh1991linh@gmail.com

 image028.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN HOÀNG VŨ

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0388304874

Email:

nguyenhoanglamvu1973@gmail.com

 image014.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ XÍU

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0944659496

Email:

nguyenxiumn@gmail.com

 image041.jpg

Giáo viên:

ĐINH THỊ HẢO

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Tân Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0982701070

Email:

dinhhaolethuy@gmail.com

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MG BÉ

 image032.jpg

Tổ trưởng:

NGÔ THỊ NỮ

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0355380744

Email:

ngothinunt@gmail.com

image031.jpg 

Phó tổ trưởng:

DIỆP THỊ TÌNH

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0968005137

Email:

tinhdiep669@gmail.com

 image039.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ HÀ

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0989844637

Email:

lehayteqb@gmail.com

 image018.jpg

Giáo viên:

ĐINH THỊ THANH HẬU

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0868566629

Email:

dinhthithanhhauqb@gmail.com

 image024.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ HUỆ

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0383608486

Email:

huehue249@gmail.com

 image007.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ NGA

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Xuân Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0983894684

Email:

lethingapx@gmail.com

 image033.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ HIỀN 1996

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Mỹ Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0359028930

Email:

hiennguyen60396@gmail.com

 image029.jpg

Giáo viên:

NGÔ THỊ NHUNG

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0349706996

Email:

nhungmamnon1991@gmail.com

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI NHÀ TRẺ

 image011.jpg

Tổ trưởng:

NGUYỄN THỊ THẮM

Trình độ CM:

CĐSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0355206389

Email:

nguyenhongminh200570@gmail.com

 image021.jpg

Phó tổ trưởng:

NGUYỄN THỊ LIỄU

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Điện thoại:

0944663537

Email:

nguyenlieungutrung@gmail.com

image037.jpg 

Giáo viên:

HOÀNG THỊ HƯƠNG

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0912801718

Email:

hoanghuong@gmail.com

 image005.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ LÀI

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0918691064

Email:

songlakhongchodoi717@gmail.com

 image020.jpg

Giáo viên:

DƯƠNG THỊ NGỌC LAN

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Hưng Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0869017818

Email:

xuyenchi810@gmail.com

 image034.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

Trình độ CM:

ĐHSP

Chỗ ở:

Kiến Giang-Lệ Thủy-Quảng Bình

Điện thoại:

0332120767

Email:

hoahonnhiendethuong@gmail.com

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Hiệu trưởng - 0917435535
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
P. Hiệu trưởng-0919004908
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
P. Hiệu trưởng -0983720583
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦN NON NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3605791 - Email: mnnguthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com