THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 6
Số lượt truy cập: 1031081
QUẢNG CÁO
NHÂN SỰ NĂM HỌC 2023-2024


BAN GIÁM HIỆU

 image013.jpg

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

NGUYỄN THỊ VÂN

 

Trình độ CM:

ĐHSPMN

 

Chỗ ở:

Hưng Thủy-Lệ Thủy- Quảng Bình

 

Điện thoại:

0917435535

 

Email:

nguyenthivanmn83@gmail.com

 

 image015.jpg

PBT chi bộ

P.Hiệu trưởng

HOÀNG THỊ THÚY

 

Trình độ CM:

ĐHSPMN

 

Chỗ ở:

Mỹ Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0919004908

 

Email:

hoangthithuy131291@gmail.com

 

 image036.jpg

Chủ tịch Công đoàn

P.Hiệu trưởng

TRẦN THỊ THU THỦY

 

Trình độ CM:

ĐHSPMN

 

Chỗ ở:

Phong Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

 

Điện thoại:

0983720583

 

Email:

tranthuy20583@gmail.com

 

TỔ VĂN PHÒNG - HÀNH CHÍNH – DINH DƯỠNG

 image043.jpg

Tổ trưởng-NV Y tế

ĐỖ THỊ THẮM

 

Trình độ CM:

TC Y sỹ

 

Chỗ ở:

Sen Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

 

Điện thoại:

0917887135

 

Email:

dothitham1008@gmail.com

 

 image042.jpg

NVKT(kiêm nhiệm)

Lê Thị Giang

 

Trình độ CM:

ĐHKT

 

Chỗ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0946701752

 

Email:

legiangsh@gmail.com

 

 image047.jpg

NV Dinh dưỡng:

TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG

 

Trình độ CM:

CĐCB

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0877113222

 

Email:

tranthihoaiphuong39@gmail.com

 

 image009.jpg

NV Dinh dưỡng:

NGUYỄN THỊ DUNG

 

Trình độ CM:

CĐCB

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0946068179

 

Email:

nguyenthidung021091@gmail.com

 

 image002.jpg

NV Dinh dưỡng:

NGUYỄN THỊ THUỶ

 

Trình độ CM:

CĐCB

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0976482961

 

Email:

nguyenthithuy@gmail.com

 

 image008.jpg

NV Dinh dưỡng:

LÊ THỊ QUYÊN

 

Trình độ CM:

CĐCB

 

Chỗ ở:

Sen Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0382508450

 

Email:

lethiquyen9990@gmail.com

 

 image016.jpg

NV Dinh dưỡng:

TRẦN THỊ NGÀN

 

Trình độ CM:

CĐCB

 

Chỗ ở:

An Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0778584612

 

Email:

tranngan1979z@gmail.com

 

 image017.jpg

NV Dinh dưỡng:

NGÔ THỊ LÝ

 

Trình độ CM:

CĐCB

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy- Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0944665292

 

Email:

ngothily299@gmail.com

 

 image018.jpg

NV Dinh dưỡng:

TRẦN THỊ LÀI

 

Trình độ CM:

TCCB

 

Chỗ ở:

Hưng Thủy- Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0983626513

 

Email:

laitran10091984@gmail.com

 

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MG LỚN

 image038.jpg

Tổ trưởng:

TRẦN THỊ THU THỦY

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0946019025

 

Email:

trungthuyngunam@gmail.com

 

 image035.jpg

Phó tổ trưởng:

NGUYỄN THỊ DUYÊN

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0829647684

 

Email:

nguyenthiduyen1983nt@gmail.com

 

 image004.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ QUỲNH

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0393107501

 

Email:

lequynh7501@gmail.com

 

 image012.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ TÌNH

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0944659496

 

Email:

nguyenxiumn@gmail.com

 

 image030.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ HIỀN 1997

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Dương Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0392359549

 

Email:

hienmamnonk57@gmail.com

 

 image028.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN HOÀNG VŨ

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0388304874

 

Email:

nguyenhoanglamvu1973@gmail.com

 

 image014.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ XÍU

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0944659496

 

Email:

nguyenxiumn@gmail.com

 

 image041.jpg

Giáo viên:

ĐINH THỊ HẢO

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Tân Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0982701070

 

Email:

dinhhaolethuy@gmail.com

 

 image024.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ HUỆ

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0383608486

 

Email:

huehue249@gmail.com

 

 image006.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ LƯƠNG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0367243869

 

Email:

luonglethi1992@gmail.com

 

 image006.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ THẮM

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0968922902

 

Email:

0968922902abc@gmail.com

 

 image004.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ NGỌC TRANG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0356034325

 

Email:

trang.01667061524@gmail.com

 

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MG NHỠ

 image032.jpg

Tổ trưởng:

NGÔ THỊ NỮ

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0355380744

 

Email:

ngothinunt@gmail.com

 

 image031.jpg

Tổ phó-BTCĐ:

DIỆP THỊ TÌNH

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0968005137

 

Email:

tinhdiep669@gmail.com

 

 image029.jpg

Giáo viên:

NGÔ THỊ NHUNG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0349706996

 

Email:

nhungmamnon1991@gmail.com

 

 image012.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0969603473

 

Email:

nguyenthilanhuongqb91@gmail.com

 

 image019.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Phong Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0386348747

 

Email:

behuong6792@gmail.com

 

 image010.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ SÂM

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0904934825

 

Email:

samnguyen87@gmail.com

 

 image005.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ LÀI

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0918691064

 

Email:

songlakhongchodoi717@gmail.com

 

 image008.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ THẢO

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Sen Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0985505990

 

Email:

thaohipqb9@gmail.com

 

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI MG BÉ

 image022.jpg

Tổ trưởng:

TRẦN THỊ GIANG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0986465751

 

Email:

tranthigiang01111981@gmail.com

 

 image023.jpg

Tổ phó:

TRẦN THỊ HÀ

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0855255755

 

Email:

khoichi457@gmail.com

 

 image026.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ LINH

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0374055204

 

Email:

khanh1991linh@gmail.com

 

 image039.jpg

Giáo viên:

LÊ THỊ HÀ

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0989844637

 

Email:

lehayteqb@gmail.com

 

 image018.jpg

Giáo viên:

ĐINH THỊ THANH HẬU

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0868566629

 

Email:

dinhthithanhhauqb@gmail.com

 

 image033.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ HIỀN 1996

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Mỹ Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0359028930

 

Email:

hiennguyen60396@gmail.com

 

 image010.jpg

Giáo viên:

DƯƠNG THỊ OANH

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0946019076

 

Email:

oanhduong97cz@gmail.com

 

TỔ CHUYÊN MÔN: KHỐI NHÀ TRẺ

 image011.jpg

Tổ trưởng:

NGUYỄN THỊ THẮM

 

Trình độ CM:

CĐSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0355206389

 

Email:

nguyenhongminh200570@gmail.com

 

 image021.jpg

Phó tổ trưởng:

NGUYỄN THỊ LIỄU

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

 

Điện thoại:

0944663537

 

Email:

nguyenlieungutrung@gmail.com

 

 image037.jpg

Giáo viên:

HOÀNG THỊ HƯƠNG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0912801718

 

Email:

hoanghuong@gmail.com

 

 image014.jpg

Giáo viên:

BẠCH THỊ TUYẾT HỒNG

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Mỹ Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0828054088

 

Email:

bachhong2325@gmail.com

 

 image002.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ UYÊN

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0869017818

 

Email:

nguyenthiuyen1995qb1@gmail.com

 

 image034.jpg

Giáo viên:

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Kiến Giang-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0332120767

 

Email:

hoahonnhiendethuong@gmail.com

 

 image016.jpg

Giáo viên:

TRẦN THỊ HIỀN

 

Trình độ CM:

ĐHSP

 

Chỗ ở:

Ngư Thủy-Lệ Thủy-Quảng Bình

 

Điện thoại:

0378443002

 

Email:

tranthihiendhsphue@gmail.com

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Hiệu trưởng - 0917435535
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
P. Hiệu trưởng-0919004908
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
P. Hiệu trưởng -0983720583
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦN NON NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3605791 - Email: mnnguthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com