THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 682757
QUẢNG CÁO
Mẫu 1

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 PHÒNG GD & ĐT LỆTHỦY

TRƯỜNG MN NGƯ THỦY NAM                                       

THÔNG BÁO

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, NĂM HỌC 2015-2016

TT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được

 

Bình thường

Bình thường

II

Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được

Tốt

Tốt

III

Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Thực hiện chương trình giáo dục mầm non đầy đủ, nghiêm túc.

-100% trẻ em được học 2 buổi/ ngày, học đúng độ tuổi. 100% trẻ em được ăn bán trú.

- Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

- Thực hiện chương trình giáo dục mầm non đầy đủ, nghiêm túc.

- 100% trẻ em được học 2 buổi/ ngày, học đúng độ tuổi. 100% trẻ em được ăn bán trú.

- Trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

Khá đầy đủ

Khá  đầy đủ

Ngư Thủy Nam, ngày 15 tháng 9 năm 2015

 

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

 

 Nguyễn Thị Thanh Tú

 

 

 

 

 


 

Lên đầu trang
THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI năm học 2015-2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đơn vị: Trường Mầm non Ngư Thủy Nam

Chư­ơng: 622

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI  QUYẾT TOÁN THU - CHI năm học 2015-2016

(Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

  ĐV tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

Dự toán  được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 41.040.000

 

1

 Thu phí, lệ phí

41.040.000

 

 

Học phí bán trú

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

41.040.000

 

1

Phí, lệ phí

41.040.000

 

 

Học phí bán trú

41.040.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

41.040.000

 Chi lương 40%

1

 Phí, lệ phí

41.040.000

 

 

Học phí bán trú

41.040.000

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nư­ớc

2.430.000.000

 

I

Loại ..., khoản …

 

 

1

  Chi thanh toán cá nhân

2.339.000.000

Chi lương và phụ cấp lương

2

  Chi nghiệp vụ chuyên môn

91.000.000

 

3

  Chi mua sắm, sửa chữa lớn

 

 

4

  Chi khác

 

 

II

Loại ..., khoản …

 

 

C

Dự toán chi –chi nguồn khác (nếu có)

203.324.000

 

1

  Thu-Chi xã hội hóa giáo dục mua sắm CSVC

42.000.000

 

2

  Thu-Chi mua đồ dùng học tập cho trẻ

52.450.000

 

3

  Thu-Chi mua đồ dùng vệ sinh cho trẻ

12.888.000

 

4

  Thu-Chi mua nước uống hàng ngày cho trẻ

14.542.000

 

5

  Nhân viên dinh dưỡng

        81.444.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Ngày  20  tháng  5 năm2016

                                                 Thủ tr­ưởng đơn vị

 

 

 

                                                     Nguyễn Thị Thanh Tú


Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Đơn vị: Trường mầm non Ngư Thủy Nam

Chư­ơng: 622-490-491

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2015

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

Đơn vị tính: Đồng

Số

TT

Chỉ tiêu

Số liệu báo

cáo quyết

toán

Số liệu quyết

toán đ­ược

duyệt

A

Quyết toán thu

38.670.000  

 38.670.000 

I

Tổng số thu

38.670.000  

 38.670.000 

1

 Thu phí, lệ phí

38.670.000  

 38.670.000 

 

Học phí bán trú

38.670.000  

 38.670.000 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

II

Số thu nộp NSNN

38.670.000  

 38.670.000 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí bán trú

38.670.000  

 38.670.000 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

  Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

III

Số đ­ược để lại chi theo chế độ

38.670.000  

 38.670.000 

1

 Phí, lệ phí

38.670.000  

 38.670.000 

 

Học phí bán trú

38.670.000  

 38.670.000 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại hình SX,  dịch vụ )

 

 

3

 Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

( Chi tiết theo từng loại thu )

 

 

B

Quyết toán chi ngân sách nhà n­ước

2.262.812.646

 

1

Loại 622 khoản 491

 

 

 

 - Mục: 600     

 

 

 

   + Tiểu mục: 6001:

                      

438.959.025

 

 

- Mục: 6050

 

 

 

   + Tiểu mục:6051

160.261.144

 

 

   + Tiểu mục:6099

12.600.000

 

 

-Mục: 6100

1.019.143.346

 

 

  • + Tiểu mục:6101

 

 

 

  • + Tiểu mục:6103

 

 

 

  • + Tiểu mục:6106

 

 

 

  • + Tiểu mục:6112

 

 

 

  • + Tiểu mục:6113

 

 

 

  • + Tiểu mục:6115

 

 

 

  • + Tiểu mục:6121

 

 

 

  • + Tiểu mục: 6299

108.300.000

 

 

-Mục: 6300

184.939.259

 

 

+ Tiểu mục:6301

 

 

 

6302

 

 

 

6303

 

 

 

6304

 

 

 

6401

147.600.000

 

 

6449

1.200.000

 

 

6501

7304500

 

 

6502

 

 

 

6551

6422900

 

 

6552

43795000

 

 

6553

 

 

 

6599

 

 

 

6601

1101500

 

 

6617

3705500

 

 

6618

3750000

 

 

6658

9663000

 

 

                               7752

3650000

 

 

6702

2700000

 

 

6703

3500000

 

 

6704

9350000

 

 

7761

1035000

 

 

6799

3150000

 

 

6917

1000000

 

 

7006

553000

 

 

7049

3150000

 

 

7799

6929000

 

 

9062

44000000

 

 

9099

24000000

 

2

Loại ..., khoản …

 

 

Lên đầu trang
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Hiệu trưởng - 0917435535
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
P. Hiệu trưởng-0919004908
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
P. Hiệu trưởng -0983720583
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦN NON NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3605791 - Email: mnnguthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com