THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 1031081
QUẢNG CÁO
[1] 2 [Sau]
Tên tài liệu Download
cÔNG VĂN KHẨN VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ TỰ NGUYỆN
Hướng dẫn viết đề tài, sáng kiến, giải pháp xét danh hiệu thi đua
CV 681
chỉ thị 03
CV 2904 HD hop dong lap dong vien chuc su nghiep GD HKII - 1058639 (Bytes)
CV 2828 tang cuong cong tac PCCC trong dip tet nguyen dan va cac le hoi 2019 -
CV 2613 HD hop dong lao dong dv cac chi tieu tuyen dung cac dv truong hoc - 241354
QD 5799 cong nhan PCGD MN tre 5 tuoi PCGDTH PCGDTrHCS va XMC 2018 - 453332
CV 2449 HD lap ho so xet chuyen CDNN doi voi vien chuc - 486619 (Bytes)
QD 5337 thanh lap doan kiem tra PCGD XMC nam 2018 - 395467 (Bytes)
CV 2333 HD ky ket hop dong lam viec doi voi vien chuc - 585713 (Bytes)
QD 5084 phe duyet danh muc vi tri viec lam cua cac don vi su nghiep GD - 1354057
QD_1299_phe_duyet_DA_XD_van_hoa_ung_xu_trong_truong_hoc_gd_2018-2025 -
CV 2190 hop dong vien chuc giao duc - 567072 (Bytes)
TB_2087_ngung_cac_hd_vui_choi_giai_tri_trong_nhung_ngay_le_Quoc_tang_dc_Tran_Dai_Quang (1)
CV 996 van dong thu nop quy DODN va quy BTTE nam 2018
CV_904_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_an_ninh_ATTH
CV_748_hop_dong_vien_chuc_giao_duc
CV_592_huong_dan_trien_khai_cong_tac_binh_dang_gioi
KH_576_dao_tao_boi_duong_CB_CC_VC_2018
CV_240_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat
CV_60_tang_cuong_cong_tac_PCCC_trong_dip_tet_va_le_hoi_2018
Cong_dien_09_phong_chong_bao_so_11
CD_07_phong_chong_ap_thap_nhiet_doi_ngay_09.10
QD_5119_ban_hanh_KH_muc_tieu_phat_trien_GD&DT_nam_hoc_2017-2018
Cong_dien_06_phong_chong_bao_so_10
Cong_dien_05_phong_chong_bao_so_10
TB_DS_thi_sinh_du_kien_trung_tuyen_va_khong_trung_tuyen_ky_xet_dac_cach_VCGD (1)
QD_1566__phe_duyet_so_luong_tinh_gian_bien_che_gd_2015-2021
HD_458_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_GD (1)[1] 2 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Hiệu trưởng - 0917435535
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
P. Hiệu trưởng-0919004908
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
P. Hiệu trưởng -0983720583
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦN NON NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3605791 - Email: mnnguthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com