THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 17
Số lượt truy cập: 683735
QUẢNG CÁO
Năm học 2014-2015 07/10/2015 10:14:30 CH
DANH SÁCH PHỤ HUYNH, CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ HỖ TRỢ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC10/2/2015 12:48:00 PM

DANH SÁCH PHỤ HUYNH, CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ HỖ TRỢ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2014-2015

 

TT

Họ tên

Chỗ ở

Số tiền

Ghi chú

1

Ban chỉ Huy Quân sự

Huyện Lệ Thủy

1,000,000

 

2

Shop Lan Tám

Phong giang

500,000

 

3

Dì Hạnh Hò khoan

Xuân Giang

200,000

 

4

Anh Nguyễn Hữu Hải

Công ty Ty tan

200,000

 

5

Anh Lê Quang Cảnh

Công ty Ty tan

200,000

 

6

Bà Nguyễn Thị Nhân

Ngư Thủy Nam

200,000

 

7

Ông Trần Xuân Thiệp

Xã Ngư Thủy Nam

100,000

 

8

Ông Lê Văn Sơn

Sen Thủy

100,000

 

   9

Trần Thị Liên

Ngư Thủy Nam

100,000

 

10

Kho Bạc

Huyện Lệ Thủy

300,000

 

11

Khuyến học xã

Ngư Thủy Nam

500,000

 

12

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

Trường MN NTN

200,000

 

13

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường MN NTN

200,000

 

14

Bà Lê Thị Hồng Thủy

Trường MN NTN

200,000

 

15

Ông Lê Quang Thanh

Trường MN NTN

200,000

 

16

Bà Nguyễn Thị Thắm

Trường MN NTN

200,000

 

17

Bà Trần Thị Giang

Trường MN NTN

200,000

 

18

Bà Trần Thị Thu Thủy

Trường MN NTN

200,000

 

19

Bà Trần Thị Hà

Trường MN NTN

200,000

 

20

Bà Nguyễn Thị Xíu

Trường MN NTN

200,000

 

21

Bà Nguyễn Thị Sâm

Trường MN NTN

200,000

 

22

Bà Diệp Thị Tình

Trường MN NTN

200,000

 

23

Bà Hoàng Thị Tuyết

Trường MN NTN

200,000

 

24

Bà Hoàng Thị Hương

Trường MN NTN

200,000

 

25

Bà Trương Thị Minh Thủy

Trường MN NTN

200,000

 

26

Bà Lê Thị Lài

Trường MN NTN

150,000

 

27

Bà Nguyễn Thị Quyên

Trường MN NTN

200,000

 

28

Bà Trần Thị Huệ

Trường MN NTN

200,000

 

29

Bà Lê Thị Hiền

Trường MN NTN

200,000

 

30

Bà Trần Thị Phương

Trường MN NTN

200,000

 

31

Bà Lê Thị Tấm

Trường MN NTN

200,000

 

32

Bà Lê Thị Lệ Thu

Trường MN NTN

200,000

 

33

Bà Trần Thị Linh

Trường MN NTN

200,000

 

34

Bà Trần Thị Thắm

Trường MN NTN

200,000

 

35

Bà Nguyễn Thị Thủy

Trường MN NTN

150,000

 

36

Bà Trần Thị Hoài Phương

Trường MN NTN

150,000

 

37

Bà Ngô Thị Tấm

Tây Thôn

150,000

 

38

Bà Nguyễn Thị Vĩnh

Tây Thôn

150,000

 

39

Bà Lê Thị Quỳnh

Tây Thôn

150,000

 

40

Bà Nguyễn Thị Thoa

Tây Thôn

150,000

 

41

Bà Lê Thị Huyền

Tây Thôn

150,000

 

42

Bà Nguyễn Thị Hệ

Liêm Nam

150,000

 

43

Bà Nguyễn Thị Nga

Liêm Nam

150,000

 

44

Bà Nguyễn Thị Lịnh

Liêm Nam

150,000

 

45

Bà Nguyễn Thị Giang

Liêm Nam

150,000

 

46

Bà Trần Thị Thủy

Liêm Nam

150,000

 

47

Bà Lê Thị Vĩ

Liêm Nam

150,000

 

48

Bà Nguyễn Thị Hoa

Liêm Bắc

150,000

 

49

Bà Nguyễn Thị Diệu

Liêm Bắc

150,000

 

50

Bà Trần Thị Quỳnh

Liêm Bắc

150,000

 

51

Bà Nguyễn Thị Huệ

Liêm Bắc

150,000

 

52

Bà Nguyễn Thị Hòe

Liêm Bắc

150,000

 

53

Bà Dương Thị Mùi

Liêm Bắc

150,000

 

54

Bà Nguyễn Thị Thúy

Liêm Bắc

150,000

 

55

Bà Trần Thị Kim Liên

Liêm Bắc

150,000

 

56

Bà Hoàng Thị Thái

Liêm Bắc

150,000

 

57

Bà Trần Thị Huệ

Liêm Bắc

150,000

 

58

Ông Trần Hữu Hải

Tây Thôn

150,000

 

59

Ông Nguyễn Hữu Bình

Liêm Nam

150,000

 

60

Ông Nguyễn Văn Hải

Liêm Nam

150,000

 

61

Ông Trần Xuân Đức

Liêm Bắc

150,000

 

62

Ông Nguyễn Văn Toàn

Liêm Bắc

150,000

 

63

Ông Nguyễn Văn Tuân

Liêm Bắc

150,000

 

64

Ông Nguyễn Văn Thọ

          Liêm Bắc

150,000

 

65

Ông Trần Văn Uynh

Liêm Bắc

150,000

 

66

Ông Trần Đức Thắng

Liêm Bắc

150,000

 

67

Ông Nguyễn Viết Bình

Liêm Bắc

150,000

 

68

Ông Trần Đức Tấn

Liêm Bắc

150,000

 

69

Ông Trần Văn Dinh

Liêm Bắc

150,000

 

70

Ông Nguyễn Thị Hoài

An Ninh

150,000

 

71

Bà Nguyễn Thị Thanh Tân

Liên Thủy

150,000

 

72

Ông Trần Đức Thị

Gio Linh

150,000

 

73

Ông Trần Minh Dũng

Bắc Lý

150,000

 

74

Bà Nguyễn Thị Quyên

Ngư Thủy Trung

150,000

 

75

Ông Nguyễn Hữu Hậu

Vĩnh Thái

150,000

 

76

Ông Trần Xuân Trường

Liêm Bắc

150,000

 

77

Bà Nguyễn Thị Bình

Liêm Nam

150,000

 

78

Ông Nguyễn Thị Sen

Liêm Bắc

150,000

 

79

Ông Trần Văn Bình

Tây Thôn

150,000

 

80

Bà Nguyễn Thị Hương

Liêm Bắc

150,000

 

81

Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Liêm Bắc

150,000

 

82

Ông Nguyễn Văn Sỹ

Liêm Nam

150,000

 

83

Ông Trần Văn Chiến

Liêm Bắc

150,000

 

84

Bà Nguyễn Thị  Lợi

Liêm Bắc

150,000

 

  85

Ông Nguyễn Phương Thăng

Liêm Bắc

150,000

 

86

Ông Trần Văn Thắng

Liêm Bắc

150,000

 

87

Ông Trần Văn Hiến

Liêm Băc

150,000

 

88

Ông Trần Đức Vũ

Liêm Bắc

150,000

 

89

Ông Trần Văn Vương

Liêm Bắc

150,000

 

90

Ông Nguyễn Văn Khương

Liêm Bắc

150,000

 

91

Ông Lê Viết Ngọ

Liêm Bắc

150,000

 

92

Ông Trần Đức Qúy

Liêm Bắc

150,000

 

93

Ông Trần Văn Tuấn

Liêm Nam

150,000

 

94

Ông Lê Văn Phương

Liêm Nam

150,000

 

95

Ông Lê Văn Tân

Liêm Nam

150,000

 

96

Ông Lê Văn Minh

Liêm Nam

150,000

 

97

Ông Lê Văn Huy

Liêm Nam

150,000

 

98

Ông Trần Văn Hoàng

Liêm Nam

150,000

 

99

Ông Lê Quang Tiến

Tây Thôn

150,000

 

100

Ông Trần Đức Nghĩa

Liêm Nam

150,000

 

101

Ông Nguyễn Văn Nam

Tây Thôn

150,000

 

102

Bà Nguyễn Hồng Tình

Nam Tiến

150,000

 

103

Ông Nguyễn Văn Tài

Nam Tiến

150,000

 

104

Ông Nguyễn Văn Hóa

Nam Tiến

150,000

 

105

Ông Nguyễn Văn Công

Liêm Tiến

150,000

 

106

Ông Nguyễn Văn Việt

Nam Tiến

150,000

 

107

Ông Lê Văn Hải

Nam Tiến

150,000

 

108

Ông Đặng Văn Dũng

Nam Tiến

150,000

 

109

Ông Nguyễn Văn Hoạt

Nam Tiến

150,000

 

110

Ông Hoàng Văn Qúy

Nam Tiến

150,000

 

111

Ông Nguyễn Quang Ngọc

Nam Tiến

150,000

 

112

Ông Hoàng Văn Phước

Nam Tiến

150,000

 

113

Ông Trần Văn Đăng

Nam Tiến

150,000

 

114

Bà Trần Thị  Ngạn