THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 6
Số lượt truy cập: 688330
QUẢNG CÁO
NĂM HỌC 2015-2016 17/05/2016 2:32:13 CH

DANH SÁCH PHỤ HUYNH, CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC ĐOÀN

 THỂ HỖ TRỢ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

                                                         NĂM HỌC 2015-2016

 

TT

Họ tên

Chỗ ở

Số tiền

Ghi chú

1

Công An Huyện Lệ Thủy

Huyện Lệ Thủy

1,000,000

 

2

Bà Nguyễn Thị Thanh Tú

Trường MN NTN

300,000

 

3

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường MN NTN

200,000

 

4

Bà Lê Thị Hồng Thủy

Trường MN NTN

200,000

 

5

Ông Lê Quang Thanh

Trường MN NTN

200,000

 

6

Bà Nguyễn Thị Thắm

Trường MN NTN

200,000

 

7

Bà Trần Thị Giang

Trường MN NTN

200,000

 

8

Bà Trần Thị Thu Thủy

Trường MN NTN

200,000

 

   9

Bà Trần Thị Hà

Trường MN NTN

200,000

 

10

Bà Nguyễn Thị Xíu

Trường MN NTN

200,000

 

11

Bà Nguyễn Thị Sâm

Trường MN NTN

200,000

 

12

Bà Diệp Thị Tình

Trường MN NTN

200,000

 

13

Bà Hoàng Thị Tuyết

Trường MN NTN

200,000

 

14

Bà Hoàng Thị Hương

Trường MN NTN

200,000

 

15

Bà Trương Thị Minh Thủy

Trường MN NTN

200,000

 

16

Bà Lê Thị Lài

Trường MN NTN

100,000

 

17

Bà Nguyễn Thị Quyên

Trường MN NTN

200,000

 

18

Bà Trần Thị Huệ

Trường MN NTN

200,000

 

19

Bà Lê Thị Hiền

Trường MN NTN

200,000

 

20

Bà Trần Thị Phương

Trường MN NTN

200,000

 

21

Bà Lê Thị Tấm

Trường MN NTN

200,000

 

22

Bà Lê Thị Lệ Thu

Trường MN NTN

200,000

 

23

Bà Trần Thị Linh

Trường MN NTN

200,000

 

24

Bà Trần Thị Thắm

Trường MN NTN

200,000

 

25

Bà Nguyễn Thị Huyền

Trường MN NTN

200,000

 

26

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

Trường MN NTN

200,000

 

27

Ông Trần Văn Hoành

Liêm Bắc

200,000

 

28

Ông Nguyễn Đình Luân

Tây Thôn

200,000

 

29

Ông Nguyễn Đình Thế

Tây Thôn

200,000

 

30

Ông Nguyễn Văn Hải

Liêm Nam

200,000

 

31

Ông bNguyễn Đình Minh        

Tây Thôn

200,000

 

32

Ông Thân Trọng Qúy

Phong Thủy

200,000

 

33

Ông Nguyễn Văn Quốc

Tây Thôn

200,000

 

34

Ông Nguyễn Đình Mính

Tây Thôn

200,000

 

35

Ông Trần Văn Trung

Liêm Bắc

200,000

 

36

Ông Nguyễn Văn Bắc

Liêm Bắc

200,000

 

37

Ông Trương Đình Tú

Hiền Ninh

200,000

 

38

Ông Mai Văn Bình

 An Thủy

200,000

 

39

Ông Nguyễn Viết Nghĩa

Liêm Bắc

200,000

 

40

Ông Lê Quang Đức

Liêm Bắc

130,000

 

41

Ông Trần Hữu Trung

Tây Thôn

200,000

 

42

Ông Lê Văn Dụy

Liêm Bắc

200,000

 

43

Bà Nguyễn Thị Minh Hải

Liêm Bắc

200,000

 

44

Ông Nguyễn Phước Đạt

Tây Thôn

200,000

 

45

Bà Nguyễn Thị Vĩnh

Tây Thôn

200,000

 

46

Ông Nguyễn Phước Tính

Tây Thôn

200,000

 

47

Bà Nguyễn Thị Thoa

Tây Thôn

200,000

 

48

Bà Lê Thị Huyền

Tây Thôn

200,000

 

49

Ông Nguyễn Đình Đức

Tây Thôn

200,000

 

50

Ông Nguyễn Hữu Bình

Liêm Nam

200,000

 

51

Ông TrầnVăn Đẳng

Liêm Nam

200,000

 

52

Ông Võ Danh San

Liêm Nam

200,000

 

53

Ông Nguyễn Văn Sỹ

Liêm Nam

200,000

 

54

Ông Trần Đức Sơn

Liêm Nam

200,000

 

55

Ông Trần Đức Nghĩa

Liêm Nam

200,000

 

56

Ông Trần Xuân Đức

Liêm Bắc

200,000

 

57

Ông Nguyễn Văn Tiến

Liêm Bắc

200,000

 

58

Ông Trần Văn Ngọc

Liêm Bắc

200,000

 

59

Ông Lê Văn Đê

Liêm Bắc

200,000

 

60

Ông Lê Văn Khích

Liêm Bắc

200,000

 

61

Ông Trần Đức Long

Liêm Bắc

200,000

 

62

Ông Nguyễn Văn Toàn

Liêm Bắc

200,000

 

63

Ông Nguyễn Văn Tuân

Liêm Bắc

200,000

 

64

Ông Nguyễn Hữu Luận

Liêm Bắc

200,000

 

65

Bà Nguyễn Bình Thuận

Tây Thôn

200,000

 

66

Ông Lê Quang Cảnh

Liêm Bắc

200,000

 

67

Ông Trần Đức Lâm

Liêm Bắc

200,000

 

68

Ông Trần Đức Trung

Liêm Nam

200,000

 

69

Ông Lê Văn Minh

Liêm Nam

200,000

 

70

Ông Nguyễn Hữu Quang

Liêm Nam

200,000

 

71

Ông Nguyễn Nam Hải

Tây Thôn

200,000

 

72

Ông Lê Văn Cường

Tây Thôn

200,000

 

73

Bà Phạm Thị Xuân

Hướng Hóa

200,000

 

74

Ông Trần Văn Đức

Liêm Nam

200,000

 

75

Ông Lê Văn Bình

Liêm Nam

200,000

 

76

 Bà Dương Thị Hoa

Quảng Ninh

200,000

 

77

Ông Lê Văn Phương

Liêm Nam

200,000

 

78

Bà Nguyễn Minh Thới

Tây Thôn

200,000

 

79

Bà Nguyễn Thị Thoa

Tây Thôn

200,000

 

80

Ông Nguyễn Minh Duy

Tây Thôn

200,000

 

81

Ông Lê Hữu Thông

Liêm Bắc

200,000

 

82

Ông Trần Văn Viên

Liêm Bắc

200,000

 

83

Ông Lê Quang Ngọc

Liêm Bắc

200,000

 

84

Ông Nguyễn Văn Đính

Liêm Bắc

200,000

 

  85

Bà Phạm Thị Tuyết

Liên Thủy

200,000

 

86

Ông Trần Đức Thanh

Liêm Bắc

200,000

 

87

Ông Trần Văn Tạo

Liêm Bắc

200,000

 

88

Ông Nguyễn Văn Tạo

Liêm Nam

200,000

 

89

Ông Trần Văn Bình

Liêm Bắc

200,000

 

90

Ông Nguyễn Xuân Sứ

Nam Tiến

200,000

 

91

Ông Nguyễn Văn Kiều

Nam Tiến

200,000

 

92

Ông Hoàng Văn Vũ

Nam Tiến

200,000

 

93

Ông Nguyễn Văn Năng

Nam Tiến

200,000

 

94

Ông Nguyễn Văn Việt

Nam Tiến

200,000

 

95

Ông Nguyễn Văn Phước

Nam Tiến

200,000

 

96

Ông Trần Văn Kỳ

Nam Tiến

200,000

 

97

Ông Hoàng Văn Quý

Nam Tiến

200,000

 

98

Ông Đào Bảo

Nam Tiến

200,000

 

99

Ông Đinh Văn Huy

Nam Tiến

200,000

 

100

Ông Nguyễn Văn Huy

Nam Tiến

200,000

 

101

Ông Nguyễn Văn Tuần

Nam Tiến

200,000

 

102

Ông Nguyễn Văn Chí

Nam Tiến

200,000

 

103

Ông Hoàng Văn Truyền

Nam Tiến

200,000

 

104

Ông Nguyễn Văn Sản

Nam Tiến

200,000

 

105

Ông Nguyễn Hông Tình

Nam Tiến

200,000

 

106

Ông Nguyễn Văn Sơn

Nam Tiến

200,000

 

107

Ông Nguyễn  Văn Tám

Liêm Tiến

200,000

 

108

Ông Nguyễn Đình Ngọc

Liêm Tiến

200,000

 

109

Ông Nguyễn Văn Luân

Liêm Tiến

200,000

 

110

Ông Trần Viết Thống

Liêm Tiến

200,000

 

111

Ông Trần Văn Du

Liêm Tiến

200,000

 

112

Ông Bùi Văn Sơn

Liêm Tiến

200,000

 

113

Ông Nguyễn Xuân Mính

Liêm Tiến

200,000

 

114

Ông Trần Xuân Quỳnh

Liêm Tiến

200,000

 

115

Ông Trần Văn Sỹ

Liêm Tiến

200,000

 

116

Ông Trần Duy Thánh

Liêm Tiến

200,000

 

117

Ông Phan Văn Thành

Liêm Tiến

200,000

 

118

Ông Trần Trọng Thảng

Nam Tiến

200,000

 

119

Ông Nguyễn Văn Hòa

Nam Tiến

200,000

 

120

Ông Trần Viết Tứ

Liêm Tiến

200,000

 

121

Ông Nguyễn Đức Long

Nam Tiến

200,000

 

122

Ông Lê Quang Thanh

Liêm Tiến

200,000

 

123

Bà Nguyễn Thị Hy

Nam Tiến

200,000

 

124

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Liêm Tiến

200,000

 

125

Ông Trần Văn Triều

Liêm Tiến

200,000

 

126

Ông Nguyễn Văn Hòa

Nam Tiến

200,000

 

127

Ông Nguyễn Văn Bình

Liêm Tiến

200,000

 

128

Ông Nguyễn Văn Hưng

Liêm Tiến

200,000

 

129

Ông Nguyễn Văn Bắc

Liêm Tiến

200,000

 

130

Ông Nguyễn Quang Thăng

Liêm Tiến

200,000

 

131

Ông Trần Văn Dự

Liêm Tiến

200,000

 

132

Ông Trần Văn Bửu

Liêm Tiến

200,000

 

133

Ông Nguyễn Văn Nam

Liêm Tiến

200,000

 

134

Ông Lê Văn Long

Nam Tiến

200,000

 

135

Ông Trần Văn Diện

Nam Tiến

200,000

 

136

Ông Nguyễn Văn Nam

Liêm Tiến

200,000

 

137

Ông Trần Văn Du

Nam Tiến

200,000

 

138

Bà Ngô Thị Thanh

Liêm Tiến

200,000

 

139

Ông Nguyễn Văn Chí

Nam Tiến

200,000

 

140

Ông Nguyễn Văn Hải

Liêm Tiến

200,000

 

141

Bà Hoàng Thị Hương

Nam Tiến

200,000

 

142

Ông Trần Văn Hợi

Nam Tiến

200,000

 

143

Ông Trần Văn Sản

Liêm Tiến

200,000

 

144

Bà Nguyễn Thị Diệp

Nam Tiến

200,000

 

145

Ông Cao Văn Thình

Nam Tiến

200,000

 

146

Ông Trần Ngọc Hải

Liêm Tiến

200,000

 

147

Bà Nguyễn Thị Quyên

Ngư Trung

200,000

 

148

Bà Nguyễn Thị Dạn

Liêm Tiến

200,000

 

149

Ông Trần Minh Dũng

Đồng Hới

200,000

 

150

Ông Trần Đức Thắng

Liêm Bắc

200,000

 

151

Ông Trần Hữu Hải

Tây Thôn

200,000

 

152

Ông Nguyễn Phước Đạt

Tây Thôn

200,000

 

153

Ông Trần Quang Bình

Tây Thôn

200,000

 

154

Ông Trần Xuân Đức

Liêm Bắc

200,000

 

155

Ông Nguyễn Hữu Bình

Liêm Nam

200,000

 

156

Ông Trần Đức Thắng

Liêm Nam

200,000

 

157

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Liêm Nam

200,000

 

158

Trần Văn Vinh

Liêm Bắc

200,000

 

159

Ông Nguyễn Văn Thọ

Liêm Bắc

200,000

 

160

Ông Nguyễn Hữu Việt

Liêm Bắc

200,000

 

161

Ông Trần Văn Minh

Liêm Bắc

200,000

 

162

Ông Nguyễn Văn Đông

Liêm Bắc

200,000

 

163

Ông Trần Đức Tấn

Liêm Bắc

200,000

 

164

Ông Trần Đức Giáp

Liêm Bắc

200,000

 

165

Ông Lê Quang Long

Liêm Bắc

200,000

 

166

Ông Trần Đức Sơn

Tuyên Hóa

200,000

 

167

Ông Nguyễn Văn Toàn

Liêm Bắc

200,000

 

168

Ông Trần Văn Dịnh

Liêm Bắc

200,000

 

169

Ông Nguyễn Hữu Hậu

Thái  Lai

200,000

 

170

Ông Lê Giang

 Liên Thủy

200,000

 

171

Ông Nguyễn Viết Long

Liêm Bắc

200,000

 

172

Ông Nguyễn Viết Bình

Liêm Bắc

200,000

 

173

Ông Nguyễn Văn Tuân

Liêm Bắc

200,000

 

174

Ông Trần Văn Uynh

Liêm Bắc

200,000

 

175

Ông Trần Văn Đức

Liêm Tiến

200,000

 

176

Ông Nguyễn Văn Việt

Liêm Tiến

200,000

 

177

Ông Lê Công Thuấn

Nam Tiến

200,000

 

178

Ông Nguyễn Ngọc Hướng

Nam Tiến

200,000

 

179

Ông Trần Văn Phương

Nam Tiến

200,000

 

180

Ông Nguyễn Văn Sản

Nam Tiến

200,000

 

181

Ông Nguyễn Văn Tuân

Nam Tiến

200,000

 

182

Ông Hà Văn Hòa

Liêm Tiến

200,000

 

133

Ông Nguyễn Ngọc Quân

Liêm Tiến

200,000

 

184

Ông Lê Văn Quỳnh

Nam Tiến

200,000

 

185

Ông Trần Viết Nghệ

Liêm Tiến

200,000

 

186

Ông Trần Viết Dược

Liêm Tiến

200,000

 

187

Ông Trần Văn Doanh

Liêm Tiến

200,000

 

188

Bà Trần Thị Lình

Liêm Tiến

200,000

 

189

Bà Nguyễn Thị Thuyết

Nam Tiến

200,000

 

190

Ông Nguyễn Văn Vũ

Nam Tiến

200,000

 

191

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Liêm Tiến

200,000

 

192

Bà Nguyễn Thị Hy

Nam Tiến

200,000

 

193

Ông Trần Viết Hùng

Liêm Tiến

200,000

 

194

Ông Bùi Văn Lưu

Nam Tiến

200,000

 

195

Ông Trần Văn Tuân

Liêm tiến

200,000

 

196

Ông Ngô Văn Sửu

Liêm  iến

200,000

 

197

Ông Nguyễn Văn An

Liêm tiến

200,000

 

198

Ông Nguyễn Văn Phóng

Liêm tiến

200,000

 

199

Ông Nguyễn Văn Anh

Nam tiến

200,000

 

200

Ông Lê Văn Diệu

nam tiến

200,000

 

201

Ông Lê Văn Huận

Liêm tiến

200,000

 

202

Ông Trần Văn Ngọc

Liêm tiến

200,000

 

203

Ông Trần Văn Duẩn

Liêm tiến

200,000

 

204

Ông Nguyễn Thiên Phước

Liêm tiến

200,000

 

205

Ông Nguyễn Văn Liếu

Liêm tiến

200,000

 

206

Ông Nguyễn Văn Quản

Liêm tiến

200,000

 

207

Ông Nguyễn Văn Long

Liêm Tiến

200,000

 

208

Nguyễn Văn Tuân

Liêm Tiến

200,000

 

209

Ông Nguyễn Đình Thọ

Tây Thôn

200,000

 

210

Ông Nguyễn Văn Sỹ

Liêm Tiến

200,000

 

211

Ông Trần Văn Bình

Liêm Tiến

50,000

 

212

Ông Trần Thanh Quang

Ngư Trung

50,000

 

213

Ông Ngô Văn Vĩnh

Nam Tiến

50,000

 

214

Ông Hoàng Văn Vũ

Liêm Tiến

50,000

 

215

Ông Nguyễn văn San

Nam Tiến

50,000

 

216

Ông Trần Ngọc Hải

Liêm tiến

50,000

 

217

Bà Nguyễn Thị Quyên

Ngư trung

50,000

 

218

Bà Nguyễn Thị Dạn

Liêm tiến

50,000

 

 

        Tổng cộng

 

42,000,000

 

 

                                                                      Ngư Thủy Nam ngày 17 tháng 05 năm 2016

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký)

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Thanh Tú

 

Lê Thị Hồng Thủy
Các tin khác
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân
Hiệu trưởng - 0917435535
Hoàng Thị Thúy
Hoàng Thị Thúy
P. Hiệu trưởng-0919004908
Trần Thị Thu Thủy
Trần Thị Thu Thủy
P. Hiệu trưởng -0983720583
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦN NON NGƯ THỦY, HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3605791 - Email: mnnguthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com